• ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА ЗА ВТОР УПИСЕН РОК

  ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА ЗА ВТОР УПИСЕН РОК

  повеќе
 • Прелиминарна ранг листа на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2015/2016

  Прелиминарна ранг листа на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2015/2016

  повеќе
 • ПРВ ЦИКЛУС - ПРВ УПИСЕН РОК 24 И 25 АВГУСТ 2015 ГОДИНА

  ПРВ ЦИКЛУС - ПРВ УПИСЕН РОК 24 И 25 АВГУСТ 2015 ГОДИНА

  повеќе
 • ВТОР ЦИКЛУС - ПРВ УПИСЕН РОК ОД 17 ДО 27 АВГУСТ 2015 ГОДИНА

  ВТОР ЦИКЛУС - ПРВ УПИСЕН РОК ОД 17 ДО 27 АВГУСТ 2015 ГОДИНА

  повеќе
 • ТРЕТ ЦИКЛУС - ПРВ УПИСЕН РОК ОД 17 ДО 27 АВГУСТ 2015 ГОДИНА

  ТРЕТ ЦИКЛУС - ПРВ УПИСЕН РОК ОД 17 ДО 27 АВГУСТ 2015 ГОДИНА

  повеќе
 • Еквилибриум бр.17

  Еквилибриум бр.17

  повеќе
 • Конкурс за истражувачки труд и есеј

  Конкурс за истражувачки труд и есеј

  повеќе
 • Порака од нашите студенти

  Порака од нашите студенти

  повеќе
 • Отворен ден фото галерија

  Отворен ден фото галерија

  повеќе
 • Е-индекс

  Е-индекс

  повеќе

ДРАГИ СТУДЕНТИ,

Во процесите на глобализација, демократските општества се иманентни при откривањето начини за стекнување релевантни информации и нивна употреба, а во функција на просперитет, развој и трансмисија на знаењето во нови достигнувања.

Низ академските програми, коишто кореспондираат со развојните трендови во земјата и надвор од неа, Економскиот факулетет во Прилеп Ви го нуди сопственото искуство во преносот на знаење што ќе можете да го имплементирате при исполнувањето на Вашите професионални амбиции.

Наша цел е да ве научиме да станете успешни во имплементирањето на економското знаење во сè поизразените компетитивни услови. Добредојдовте!

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ

по датум     по предмет


СООПШТЕНИЈА

02 Септември 2015

СООПШТЕНИЕ

повеќе

31 Август 2015

Им  се соопштува на студенти на Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето  предмети од непарните семестри, евидентирање и запишување на година, заверка  на непарните семестри за студентите од генерацијата 2009/2010 година па наваму ќе се врши од 14.09.2015 год. до 25.09.2015 год.

При уписот студентите од генерација 2010/2011 год. па наваму задолжителено со документите за упис да го достават и образецот за реализирана стручна пракса.

повеќе

31 Август 2015

Прелиминарна ранг листа на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2015/2016

повеќе
сите документи