• Порака од нашите студенти

  Порака од нашите студенти

  повеќе
 • Порака од нашите студенти

  Порака од нашите студенти

  повеќе
 • Порака од нашите студенти

  Порака од нашите студенти

  повеќе
 • Порака од нашите студенти

  Порака од нашите студенти

  повеќе
 • Порака од нашите студенти

  Порака од нашите студенти

  повеќе
 • Порака од нашите студенти

  Порака од нашите студенти

  повеќе
 • Порака од нашите студенти

  Порака од нашите студенти

  повеќе
 • Отворен ден фото галерија

  Отворен ден фото галерија

  повеќе
 • Еквилибриум бр.16

  Еквилибриум бр.16

  повеќе
 • Е-индекс

  Е-индекс

  повеќе

ДРАГИ СТУДЕНТИ,

Во процесите на глобализација, демократските општества се иманентни при откривањето начини за стекнување релевантни информации и нивна употреба, а во функција на просперитет, развој и трансмисија на знаењето во нови достигнувања.

Низ академските програми, коишто кореспондираат со развојните трендови во земјата и надвор од неа, Економскиот факулетет во Прилеп Ви го нуди сопственото искуство во преносот на знаење што ќе можете да го имплементирате при исполнувањето на Вашите професионални амбиции.

Наша цел е да ве научиме да станете успешни во имплементирањето на економското знаење во сè поизразените компетитивни услови. Добредојдовте!

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ

по датум     по предмет


СООПШТЕНИЈА

21 Април 2015

Петта домашна работа по Економетрија

повеќе

21 Април 2015

Петта домашна работа по Економија на труд

повеќе

21 Април 2015

Американската стопанска комора во Македонија (АмЧам Македонија) 

Програма за практикантска работа „Отвори врата“

повеќе
сите документи