• Листа на примени кандидати на трет циклус во четврт уписен рок

  Листа на примени кандидати на трет циклус во четврт уписен рок

  повеќе
 • Прелиминарна ранг листа II уписен рок на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2015/2016

  Прелиминарна ранг листа II уписен рок на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2015/2016

  повеќе
 • 1st International Conference 19-21 May 2016 Bitola, R.Macedonia

  1st International Conference 19-21 May 2016 Bitola, R.Macedonia

  повеќе
 • ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

  ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2015/2016 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

  повеќе
 • Економските односи меѓу Франција и Р.Македонија

  Економските односи меѓу Франција и Р.Македонија

 • Еквилибриум бр.18

  Еквилибриум бр.18

  повеќе
 • Повик за изразување прелиминарен интерес за мобилност во рамките на Еразмус+ програмата за академската 2016/17 година.

  Повик за изразување прелиминарен интерес за мобилност во рамките на Еразмус+ програмата за академската 2016/17 година.

  повеќе
 • Предавање на тема: "Real lessons of social entrepreneurship: How to build from scratch"

  Предавање на тема: "Real lessons of social entrepreneurship: How to build from scratch"

  повеќе
 • Меморандум за соработка со Државен завод за статистика на Р.Македонија

  Меморандум за соработка со Државен завод за статистика на Р.Македонија

  повеќе
 • Предавање на тема: Things you should know about the economies in the South-East Europe"

  Предавање на тема: Things you should know about the economies in the South-East Europe"

  повеќе
 • Порака од нашите студенти

  Порака од нашите студенти

  повеќе
 • Отворен ден фото галерија

  Отворен ден фото галерија

  повеќе
 • Е-индекс

  Е-индекс

  повеќе

ДРАГИ СТУДЕНТИ,

Во процесите на глобализација, демократските општества се иманентни при откривањето начини за стекнување релевантни информации и нивна употреба, а во функција на просперитет, развој и трансмисија на знаењето во нови достигнувања.

Низ академските програми, коишто кореспондираат со развојните трендови во земјата и надвор од неа, Економскиот факулетет во Прилеп Ви го нуди сопственото искуство во преносот на знаење што ќе можете да го имплементирате при исполнувањето на Вашите професионални амбиции.

Наша цел е да ве научиме да станете успешни во имплементирањето на економското знаење во сè поизразените компетитивни услови. Добредојдовте!

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ

по датум     по предмет


СООПШТЕНИЈА

26 Ноември 2015

СООПШТЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТОТ БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

повеќе

26 Ноември 2015

Прелиминарна ранг листа II уписен рок на кандидатите кои се примени на Втор цуклус на студии по студиски програми во Академска 2015/2016 год.

 

повеќе

09 Ноември 2015

ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ И ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ПО „БАЗИ НА ПОДАТОЦИ“ ВО НОЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, 2015

повеќе
сите документи