• Отворен ден - Економски факултет - Прилеп

  Отворен ден - Економски факултет - Прилеп

  повеќе
 • АИЕСЕК Прилеп

  АИЕСЕК Прилеп

  повеќе
 • Еквилибриум бр.16

  Еквилибриум бр.16

  повеќе
 • Е-индекс

  Е-индекс

  повеќе

ДРАГИ СТУДЕНТИ,

Во процесите на глобализација, демократските општества се иманентни при откривањето начини за стекнување релевантни информации и нивна употреба, а во функција на просперитет, развој и трансмисија на знаењето во нови достигнувања.

Низ академските програми, коишто кореспондираат со развојните трендови во земјата и надвор од неа, Економскиот факулетет во Прилеп Ви го нуди сопственото искуство во преносот на знаење што ќе можете да го имплементирате при исполнувањето на Вашите професионални амбиции.

Наша цел е да ве научиме да станете успешни во имплементирањето на економското знаење во сè поизразените компетитивни услови. Добредојдовте!

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ

по датум     по предмет


СООПШТЕНИЈА

27 Март 2015

Соопштение претприемништво и мали бизниси среда 01 04 2015 година клиничка настава 

повеќе

22 Март 2015

Устен испит по Деловен француски јазик 1 и 2 и Француски јазик 3

повеќе

19 Март 2015

Бизнис информатика - писмен испит

повеќе
сите документи