Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


17.04.2018  12:55

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење - прв колоквиум

Прелиминарни резултати прв колоквум девизен март 2018


Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА - ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати прв колоквиум монетарна март 2018


13.04.2018  09:30

Банки и банкарски системи

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati


12.04.2018  09:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E -Marketing Tret ciklus 12_04_2018


11.04.2018  10:00

Финансирање на проекти

Резултати од испит и втор колоквиум


10.04.2018  12:55

Монетарна економија

Прелиминарни резултати Монетарна економија 26.03.2018

Прелиминарни резултати Монетарна економија 26.03.2018


10.04.2018  12:50

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati


10.04.2018  12:45

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење 26.03.2018

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење 26.03.2018


10.04.2018  12:10

Бизнис информатика

Резултати Бизнис инворматика март 2018

Резултати од испит Март-Април 2018 Бизнис информатика Втор колоквум Бизнис информатика март 2018


05.04.2018  13:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


05.04.2018  13:10

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati


05.04.2018  12:10

WEB дизајн

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati Aprilski ispiten rok


Клауд компјутинг

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati aprilski ispiten rok


05.04.2018  11:30

Економска глобализација

rezultati ispit


04.04.2018  13:30

Деловна логистика

preliminarni rezultati od ispit


Меѓународно стопанско право

MSP ispit april kon MSP zbirni april


04.04.2018  13:10

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati


04.04.2018  09:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

rezultati ispit


03.04.2018  13:30

Вовед во економската глобализација

preliminarni rezultati ispit


Економетрија

Завршно оценување, априлска сесија


Економија на труд

Завршно оценување, априлска сесија


03.04.2018  13:05

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok


03.04.2018  11:00

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati kontinuirano konecni rezultati ispit


03.04.2018  10:20

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit


02.04.2018  18:05

Маркетинг информациски системи

rezultati


02.04.2018  17:55

Однесување на потрошувачите

rezultati


02.04.2018  14:10

Управување со обртни средства

razultati vtor ciklus


02.04.2018  13:30

Деловно комуницирање

Прелиминарни резултати Априлска сесија


Бизнис планирање

konecni rezultati


Теорија на одлучување

Резултати испит


02.04.2018  11:30

Социологија

konecni rezultati ispit


02.04.2018  11:05

Меѓународен маркетинг

Прв колоквиум


02.04.2018  10:25

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv kolokvium

konecni


02.04.2018  10:10

Стратегиски менаџмент

preliminarni preliminarni prv kolokvium konecni


31.03.2018  14:05

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od prv kolok


31.03.2018  11:00

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati prv kolokvium


31.03.2018  08:30

Принципи и организација на сметководството

preliminarni rezultati prv kolokvium


Бренд менаџмент

Prv kolokvium Brend Menadzment

Preliminarni rezultati prv kolokvium


30.03.2018  13:30

Електронски бизнис

Preliminarni rezultati


Меѓународни односи

preliminarni rezultati ispit


Основи на економијата

Ispit_30_03_2018_KONECNI_d-r.Trajkova


preliminarni rezultati ispit


Електронско банкарство 1

Прелиминарна матрица


30.03.2018  11:00

Менаџмент на човечки ресурси

prv kolokvium konecni


Социологија

prv kolokvium konecni


30.03.2018  09:40

Претприемништво и мали бизниси

ispit april 2018 preliminarni konsultacii sreda 11 04 vo 11 casot

april 2018


30.03.2018  09:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing napredno nivo Vtor ciklus 30_03_2018


30.03.2018  09:00

Проектен менаџмент

rezultati proekten menazment ispit


30.03.2018  08:30

Статистика за економисти

Прв колоквиум - писмен и практичен дел

Резултати прв колоквиум - писмен дел Резултати прв колоквиум - практичен дел


Трговско право

TP I kol mart kon


29.03.2018  18:00

Интернет маркетинг

rezultati


29.03.2018  17:00

Маркетинг менаџмент

rezultati od prv kolokvium


29.03.2018  13:30

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи

Е-бизнис информациски системи, втор поправен колоквиум Е-бизнис информациски системи, априлска вонредна сесија


29.03.2018  12:20

Математика за економисти

rezultati


Финансиска и актуарска математика

rezultati


29.03.2018  11:30

Економетрија

preliminarni rezultati od prv kolok


Меѓународен бизнис - напредно ниво

rezultati megunaroden biznis-II ciklus


29.03.2018  10:00

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati od prv kolok


29.03.2018  08:50

Портфолио менаџмент

rezultati vtor ciklus


29.03.2018  08:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od prv kolok


Вовед во бизнис

preliminarni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


28.03.2018  13:30

Трговско право

TP ispi april kon zbirni rezultati Trgovsko pravo web


Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od ispit konecni


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


28.03.2018  11:20

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit


WEB дизајн

Prv kolokvium

Prv kolokvium Prakticen del Prv kolokvium teoretski del


28.03.2018  11:00

Економија на труд

Прв колоквиум

preliminarni rezultati od prv kolok


Клауд компјутинг

Rezultati Prv kolokvium

Prv kolokvium


28.03.2018  08:40

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od prv kolok


28.03.2018  08:30

Вовед во економската глобализација

preliminarni rezultati prv kolokvium


27.03.2018  19:40

Маркетинг и иновации

prv kolokvium


27.03.2018  14:05

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od prv kolok


27.03.2018  13:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni ispit


27.03.2018  13:20

Маркетинг

preliminarni rezultati ispit


Маркетинг на услужни дејности

preliminarni rezultati ispit


27.03.2018  11:00

Оптимизација на бизнис процеси

Прв колоквиум оптимизација на бизнис процеси

Резултати од првиот колоквиум по оптимизација на бизнис процеси


27.03.2018  08:30

Финансиски пазари и институции

preliminarni rezultati prv kolokvium


26.03.2018  14:25

Банкарски менаџмент

konecni prv kolokv.B.M.26.03.2018

konecni prv kolokv.BM 26.03.2018


26.03.2018  13:30

Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati


26.03.2018  12:55

Деловна анализа

ispit i vtor popraven kolokvium

konecni


26.03.2018  12:40

Банкарски менаџмент

konecni ispit b.m. 26.03.2018

konecni ispit BM 26.03.2018


26.03.2018  10:45

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati


26.03.2018  08:30

Математика за економисти

prv kolokvium preliminarni


Финансиска и актуарска математика

preliminarni rezultati prv kolokvium


24.03.2018  11:00

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni rezultati prv kolokvium


24.03.2018  10:40

Маркетинг канали

rezultati od prv kolokvium


24.03.2018  10:00

Глобални снабдувачки синџири

konecni


24.03.2018  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски јазик 2 - прв колоквиум

прелиминарни


Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од првиот колоквиум по ДФЈ 2


23.03.2018  13:30

Инвестиционен менаџмент

preliminarni rezultati


Статистика за економисти

Aprilska vonredna ispitna sesija - Preliminarni rezultati

aprilska vonredna ispitna sesija - rezultati


23.03.2018  08:50

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit


23.03.2018  08:35

Маркетинг истражување - напредно ниво

rezultati


22.03.2018  13:30

Сметководство

konecni rezultati ispit


Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati ispit konecni rezultati ispit


Финансиски пазари и институции

konecni rezultati ispit


22.03.2018  13:00

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati od vtor ciklus studii


22.03.2018  09:40

Маркетинг и иновации

konecni rezultati


21.03.2018  13:30

Бази на податоци

Априлска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Поправен втор колоквиум; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Априлска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.