Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


18.09.2017  14:25

Финансирање на проекти

Rezultati od ispit


15.09.2017  11:30

Методологија на научно истажување

rezultati III ciklus studii


12.09.2017  11:30

Инвестиционен менаџмент

preliminarni rezultati preliminarni rezultati


Маркетинг истражување

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Статистика за економисти

Septemvriska ispitna sesija

Septemvriska ispitna sesija (04-11) Septemvriska ispitna sesija (12-15)


12.09.2017  09:55

Интернет маркетинг

konecni rezultati


11.09.2017  12:15

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati


11.09.2017  11:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium konecni rezultati


Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit i vtor kolokvium zbirno


07.09.2017  11:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


06.09.2017  12:50

WEB дизајн

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok


Клауд компјутинг

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok


06.09.2017  11:30

Меѓународно стопанско право

MSP zbirni septemvro MSP ispit sept kon MSP II kol sep kon


Менаџмент

Rezultati ispit i vtor kolokvium menadzment


Право на Европска унија

PEU I cikl ispit sept.


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Управување со обртни средства

rezultati od ispit


Бизнис логистика

preliminarni rezultati


05.09.2017  11:30

Вовед во економската глобализација

konecni rezultati


Економетрија

Завршно оценување, септември 2017


Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati preliminarni rezultati preliminarni rezultati


Економија на труд

Завршно оценување, септември 2017


04.09.2017  11:45

Меѓународен менаџмент

preliminarni

preliminarni


04.09.2017  11:30

Вовед во економската глобализација

Ekonomska globalizacija - II ciklus

konecni rezultati


Деловно комуницирање

konecni rezultati konecni rezultati


Бизнис планирање

konecni rezultati


Социологија

konecni rezultati konecni rezultati


Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati


Теорија на одлучување

Конечни резултати


01.09.2017  11:30

Меѓународни односи

konecni rezultati


Основи на економијата

konecni rezultati


Ispit_01_09_2017_KONECNI_d-r.Trajkova


Претприемништво и мали бизниси

preliminarni rezultati preliminarni rezultati


Електронско банкарство 1

Септемвриска сесија

Прелиминарни септември


Менаџерска економија - II циклус на студии

rezultati


01.09.2017  11:05

Електронски бизнис

preliminarni rezultati


Проектен менаџмент

preliminarni rezultati


01.09.2017  09:00

Меѓународен маркетинг

Ispit + Kontinuirano ocenuvanje_Prof.d-r.M.Boshkoska


31.08.2017  11:30

Математика за економисти

konecni rezultati


Менаџмент информациски системи

E-BIZNIS INFORMACISKI SISTEMI

konecni rezultati


Финансиска и актуарска математика

konecni rezultati konecni rezultati


Фискална ревизија

preliminarni rezultati od vtor popraven kolokvium preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati od ispit konecni rezultati od vtor popraven kolok


30.08.2017  11:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati


Трговско право

TP ispit ceptemvri kon TP II kol septemvri kon konecni zbirni


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


30.08.2017  11:10

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


29.08.2017  21:30

Маркетинг менаџмент

preliminarni rezultati


Маркетинг и иновации

rezultati


29.08.2017  11:30

Маркетинг

konecni rezultati konecni rezultati


Маркетинг на услужни дејности

konecni rezultati konecni rezultati


Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Конечни резултати


Бизнис информатика

Резултати Бизнис информатика септември 2017

Колоквиум сепетември 2017 Испит септември 2017 Испит компјутерска техника и информатика септември 2017


25.08.2017  11:30

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit preliminarni rezultati od vtor popraven kolok. konecni rezultati od vtor popraven kolok konecni rezultati od ispit


Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

konecni rezultati


Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati


Монетарна економија

preliminarni rezultati preliminarni rezultati konecni rezultati od ispit konecni rezultati od vtor popraven kolok


Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati


Портфолио менаџмент

preliminarni rezultati


Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati


24.08.2017  17:10

Финансиски пазари и институции

konecni rezultati konecni rezultati


24.08.2017  11:30

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

II kol ispit


Практикум за менаџерско сметководство

konecni rezultati


Сметководство

konecni rezultati konecni rezultati


Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati konecni rezultati


Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni kon


24.08.2017  09:30

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 24_08_2017


23.08.2017  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

rezultati II ciklus


Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Септемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Управување со промени

Септемвриска сесија

Прелиминарни септември


22.08.2017  11:30

Деловна анализа

konecni rezultati


Макроекономска анализа и политика

preliminarni rezultati preliminarni rezultati


Ревизија

konecni rezultati


Право на електронска трговија

PET ispit septemvri kon PET zbirni septemvri


21.08.2017  11:30

Англиски јазик

септемвриска сесија 2017 - прелиминарни

Прелиминарни 21.08.2017


Меѓународен маркетинг

rezultati rezultati


Француски јазик

Резултати од испитот по Деловен француски јазик 2

Резултати од испит и втор поправен колоквиум.


Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati


21.08.2017  11:00

Теорија и политика на економски развој

septemvri preliminarni

tper sep 2017 ispit preliminarni


Маркетинг канали

preliminarni konecni konecni


19.06.2017  11:30

Оптимизација на бизнис процеси

Оптимизација на бизнис процеси - прелиминарни резултати - јуни 2017 година


19.06.2017  09:30

Менаџмент информациски системи

preliminarni rezultati


Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO II CIKLUS

preliminarni rezultati


16.06.2017  11:30

Инвестиционен менаџмент

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium


Теорија на трошоци и цени

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit


Управување со обртни средства

konecni rezultati ispit


16.06.2017  11:00

Практикум за менаџерско сметководство

preliminarni rezultati


16.06.2017  09:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

II kol ispit konecni rezultati


Сметководство

konecni rezultati


15.06.2017  23:45

Маркетинг и иновации

konecni rezultati


15.06.2017  13:15

Претприемништво и мали бизниси

juni 2017 ispit

juni 2017 ispit


15.06.2017  12:30

Маркетинг информациски системи

rezultati


15.06.2017  12:25

Интернет маркетинг

konecni rezultati


14.06.2017  11:30

Финансиски менаџмент

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II kolokvium


14.06.2017  11:00

Пари и банкарство

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati popraven II kolokvium


<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.