Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


18.09.2017  14:25

Финансирање на проекти

Rezultati od ispit

15.09.2017  11:30

Методологија на научно истажување

rezultati III ciklus studii

12.09.2017  11:30

Инвестиционен менаџмент

preliminarni rezultati preliminarni rezultati

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Статистика за економисти

Septemvriska ispitna sesija

Septemvriska ispitna sesija (04-11) Septemvriska ispitna sesija (12-15)

12.09.2017  09:55

Интернет маркетинг

konecni rezultati

11.09.2017  12:15

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

11.09.2017  11:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium konecni rezultati

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit i vtor kolokvium zbirno

07.09.2017  11:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

06.09.2017  11:30

Меѓународно стопанско право

MSP zbirni septemvro MSP ispit sept kon MSP II kol sep kon

Менаџмент

Rezultati ispit i vtor kolokvium menadzment

Право на Европска унија

PEU I cikl ispit sept.

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

06.09.2017  12:50

WEB дизајн

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

06.09.2017  11:30

Управување со обртни средства

rezultati od ispit

Бизнис логистика

preliminarni rezultati

06.09.2017  12:50

Клауд компјутинг

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

05.09.2017  11:30

Вовед во економската глобализација

konecni rezultati

Економетрија

Завршно оценување, септември 2017

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati preliminarni rezultati preliminarni rezultati

Економија на труд

Завршно оценување, септември 2017

04.09.2017  11:30

Вовед во економската глобализација

Ekonomska globalizacija - II ciklus

konecni rezultati

Деловно комуницирање

konecni rezultati konecni rezultati

Бизнис планирање

konecni rezultati

04.09.2017  11:45

Меѓународен менаџмент

preliminarni

preliminarni

04.09.2017  11:30

Социологија

konecni rezultati konecni rezultati

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati

Теорија на одлучување

Конечни резултати

01.09.2017  11:05

Електронски бизнис

preliminarni rezultati

01.09.2017  11:30

Меѓународни односи

konecni rezultati

Основи на економијата

konecni rezultati

Ispit_01_09_2017_KONECNI_d-r.Trajkova

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni rezultati preliminarni rezultati

Електронско банкарство 1

Септемвриска сесија

Прелиминарни септември

Менаџерска економија - II циклус на студии

rezultati

01.09.2017  11:05

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati

01.09.2017  09:00

Меѓународен маркетинг

Ispit + Kontinuirano ocenuvanje_Prof.d-r.M.Boshkoska

31.08.2017  11:30

Математика за економисти

konecni rezultati

Менаџмент информациски системи

E-BIZNIS INFORMACISKI SISTEMI

konecni rezultati

Финансиска и актуарска математика

konecni rezultati konecni rezultati

Фискална ревизија

preliminarni rezultati od vtor popraven kolokvium preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati od ispit konecni rezultati od vtor popraven kolok

30.08.2017  11:10

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni

30.08.2017  11:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati

Трговско право

TP ispit ceptemvri kon TP II kol septemvri kon konecni zbirni

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

29.08.2017  11:30

Маркетинг

konecni rezultati konecni rezultati

29.08.2017  21:30

Маркетинг менаџмент

preliminarni rezultati

29.08.2017  11:30

Маркетинг на услужни дејности

konecni rezultati konecni rezultati

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Конечни резултати

Бизнис информатика

Резултати Бизнис информатика септември 2017

Колоквиум сепетември 2017 Испит септември 2017 Испит компјутерска техника и информатика септември 2017

29.08.2017  21:30

Маркетинг и иновации

rezultati

25.08.2017  11:30

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit preliminarni rezultati od vtor popraven kolok. konecni rezultati od vtor popraven kolok konecni rezultati od ispit

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

konecni rezultati

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati

Монетарна економија

preliminarni rezultati preliminarni rezultati konecni rezultati od ispit konecni rezultati od vtor popraven kolok

Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati

Портфолио менаџмент

preliminarni rezultati

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati

24.08.2017  11:30

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

II kol ispit

Практикум за менаџерско сметководство

konecni rezultati

Сметководство

konecni rezultati konecni rezultati

Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati konecni rezultati

24.08.2017  17:10

Финансиски пазари и институции

konecni rezultati konecni rezultati

24.08.2017  09:30

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 24_08_2017

24.08.2017  11:30

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni kon

23.08.2017  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

rezultati II ciklus

Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Интернет технологии

Септемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

Управување со промени

Септемвриска сесија

Прелиминарни септември

22.08.2017  11:30

Деловна анализа

konecni rezultati

Макроекономска анализа и политика

preliminarni rezultati preliminarni rezultati

Ревизија

konecni rezultati

Право на електронска трговија

PET ispit septemvri kon PET zbirni septemvri

21.08.2017  11:30

Англиски јазик

септемвриска сесија 2017 - прелиминарни

Прелиминарни 21.08.2017

Меѓународен маркетинг

rezultati rezultati

21.08.2017  11:00

Теорија и политика на економски развој

septemvri preliminarni

tper sep 2017 ispit preliminarni

21.08.2017  11:30

Француски јазик

Резултати од испитот по Деловен француски јазик 2

Резултати од испит и втор поправен колоквиум.

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati

21.08.2017  11:00

Маркетинг канали

preliminarni konecni konecni

19.06.2017  09:30

Менаџмент информациски системи

preliminarni rezultati

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO II CIKLUS

preliminarni rezultati

19.06.2017  11:30

Оптимизација на бизнис процеси

Оптимизација на бизнис процеси - прелиминарни резултати - јуни 2017 година

16.06.2017  09:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

II kol ispit konecni rezultati

16.06.2017  11:30

Инвестиционен менаџмент

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium

16.06.2017  11:00

Практикум за менаџерско сметководство

preliminarni rezultati

16.06.2017  09:30

Сметководство

konecni rezultati

16.06.2017  11:30

Теорија на трошоци и цени

kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit

Управување со обртни средства

konecni rezultati ispit

15.06.2017  13:15

Претприемништво и мали бизниси

juni 2017 ispit

juni 2017 ispit

15.06.2017  23:45

Маркетинг и иновации

konecni rezultati

15.06.2017  12:30

Маркетинг информациски системи

rezultati

15.06.2017  12:25

Интернет маркетинг

konecni rezultati

14.06.2017  11:00

Пари и банкарство

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati popraven II kolokvium

14.06.2017  11:30

Финансиски менаџмент

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II kolokvium

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.