Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


15.01.2018  21:50

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН И ВТОР КОЛОКВИУМ

ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ВТОР КОЛОКВИУМ

09.01.2018  09:35

Менаџмент на квалитет

Втор колоквиум Континуирано оценување

03.01.2018  10:20

Интернет маркетинг

rezultati rezultati prv popraven

29.12.2017  08:30

Маркетинг

prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium preliminarni

Маркетинг на услужни дејности

prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium preliminarni

29.12.2017  11:00

Основи на економијата

Вкупни поени од активност

Prv i Vtor kolokvium_29_12_2017_d-r. Trajkova

Prof. d-r Saso Atanasoski, prv popraven kolokvium preliminarni Prof. d-r Saso Atanasoski, vtor kolokvium preliminarni

Деловна информатика

Vtor kolokvium

vtor kolokvium

Управување со промени

Колоквиуми

Прелиминарна матрица

28.12.2017  11:00

Инвестиционен менаџмент

vtor kolokvium preliminarni rezultati prel. rez. prv popraven kolokvium

28.12.2017  08:30

Меѓународно стопанско право

MSP I kol dek prel MSP II kol dek prel MSP II kol dec. kon MSP dopolnitelni prel MSP I kol dec kon

Пари и банкарство

preliminarni rezultati prv popraven kolok preliminarni rezultati vtor kolok

28.12.2017  11:00

Теорија на трошоци и цени

vtor kolokvium preliminarni rezultati

Бизнис логистика

preliminarni rezultati prv popraven kolok preliminarni rezultati vtor kolok

27.12.2017  11:00

Бизнис планирање

Prv popraven kolokvium - preliminarni rezutlati Vtor kolokvium - preliminarni rezultati preliminarna matrica od kontinuirano ocenuvanje

Меѓународна економија

preliminarni prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Прелиминарни резултати втор колоквиум

Теорија на одлучување

Прелиминарни резултати втор колоквиум

Прелиминарни резултати прв поправен колоквиум

27.12.2017  08:30

Финансиско сметководство

prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium preliminarni

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati konecni rezultati

26.12.2017  08:30

Менаџмент информациски системи

E-biznis informaciski sistemi (Prv popraven i vtor kolokvium)

E-biznis informaciski sistemi - prv popraven kolokvium E-biznis informaciski sistemi - vtor kolokvium

26.12.2017  12:10

Теорија и политика на економски развој

vtor i prv popraven kolokvium 26 12 2017 konsultacii 28 12 vo 10 casot

prv popraven vtor kolokvium matrica

26.12.2017  11:00

Фискална ревизија

prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium preliminarni prv popraven kolokvium konecni vtor kolokvium konecni

Електронско банкарство 1

Колоквиуми

Прелиминарна матрица

Ревизија

prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium prelinimarni kontinuirano ocenuvanje konecni od kolokviumite

26.12.2017  13:05

Бизнис информатика

СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ

ВТОР КОЛОКВИУМ ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

26.12.2017  09:20

Финансирање на проекти

Прв колоквиум Втор колоквиум

25.12.2017  11:00

Деловна анализа

prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium preliminarni

25.12.2017  11:40

Меѓународни односи

vtor kolokvium preliminarni rezultati prv popraven preliminarni

25.12.2017  08:30

Сметководство

prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium preliminarni

Иновациски менаџмент

Prv popraven kolokvium - preliminarni rezutlati Vtor kolokvium - preliminarni rezultati preliminarna matrica od kontinuirano ocenuvanje

23.12.2017  11:45

Макроекономска анализа и политика

vtor i prv popraven kolokvium 23 12

konsultacii 28 12 2017 vo 10 casot. vtor kolokvium konsultacii 28 12 2017 vo 10 casot.

23.12.2017  08:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni preliminarni

23.12.2017  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

prv popraven kolokvium preliminarni vtor kolokvium preliminarni kontinuirano ocenuvanje konecni od kolokviumite

Практикум за менаџерско сметководство

vtor kolokvium preliminarni rezultati

23.12.2017  08:30

Интернет технологии

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Поправен прв колоквиум; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати

22.12.2017  08:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati\ konecni rezultati

22.12.2017  11:00

Деловно комуницирање

Колоквиуми

Прелиминарна матрица

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati prv popraven kolok preliminarni rezultati vtor kolok

22.12.2017  08:30

Француски јазик

Втор и прв поправен колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од вториот и првиот поправен колоквиум

22.12.2017  11:00

Бази на податоци

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2017/2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати

21.12.2017  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни од колоквиуми 21.12.2017

Прелиминарни прв поправен колоквиум 21.12.2017 Прелиминарни втор колоквиум 21.12.2017

30.11.2017  13:30

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati

27.11.2017  12:10

Бизнис информатика

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА ПО БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

20.11.2017  13:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO II CIKLUS

preliminarni rezultati

17.11.2017  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

preliminarni rezultati prv kolokvium

17.11.2017  12:15

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ БИЗИС ИНФОРМАТИКА ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати од ПРВ КОЛОКВИУМ ноември 2017 Бизнис информатика

14.11.2017  12:50

Однесување на потрошувачите

rezultati

14.11.2017  11:00

Основи на економијата

Prv Kolokvium_konecni_dr Trajkova

14.11.2017  13:10

Маркетинг информациски системи

rezultati

14.11.2017  13:05

Интернет маркетинг

konecni rezultati

14.11.2017  12:40

Меѓународен маркетинг

II поправен колоквиум Конечни резултати

13.11.2017  12:55

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit

13.11.2017  13:05

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok

13.11.2017  11:10

WEB дизајн

Rezultati noemvriski ispiten rok

Rezultati noemvriski ispiten rok Vtor kolokvium-Prakticen del Vtor kolokvium-teoretski del

13.11.2017  13:30

Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok preliminarni rezultati vtor popraven kolok

12.11.2017  22:10

Интернет маркетинг

rezultati od prv kolokvium

11.11.2017  08:30

Маркетинг

konecni rezultati prv kolokvium

Маркетинг на услужни дејности

konecni rezultati prv kolokvium

Основи на економијата

preliminarni rezultati prv kolokvium

11.11.2017  11:00

Основи на економијата

Preliminarni_I kolokvium_d-r. Trajkova

Деловна информатика

Прв колоквиум - Прелиминарни резултати

Rezultati - prv kolokvium

Управување со промени

Колоквиум

Конечни прв колоквиум

10.11.2017  11:00

Инвестиционен менаџмент

konecni rezultati prv kolokvium

10.11.2017  09:05

Пари и банкарство

preliminarni rezultati prv kolok

10.11.2017  11:00

Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati prv kolokvium

10.11.2017  13:30

Финансиско сметководство

kontinuirano ocenuvanje konecni ispit

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_10_11_2017_nastavnik_Olivera_Kostoska

10.11.2017  13:10

Бизнис логистика

preliminarni rezultati prv kolok

10.11.2017  13:30

Оптимизација на бизнис процеси

Оптимизација на бизнис процеси

09.11.2017  11:00

Бизнис планирање

konecni rezultati

09.11.2017  21:55

Маркетинг менаџмент

Marketing menadzment- napredno nivo

09.11.2017  09:10

Меѓународна економија

preliminarni rezultati prv kolok

09.11.2017  13:30

Менаџмент

preliminarni rezultati od ispit

09.11.2017  11:00

Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Конечни резултати прв колоквиум

Теорија на одлучување

Конечни резултати прв колоквиум

09.11.2017  13:30

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok

09.11.2017  08:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati prv kolokvium

09.11.2017  11:40

Бизнис логистика

preliminarni rezultati

09.11.2017  08:30

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati - I kolokvium

08.11.2017  13:30

Економетрија

Завршно оценување, ноември 2017

08.11.2017  08:30

Меѓународна економија

preliminarni rezultati

08.11.2017  11:05

Менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati od prv kolokvium

08.11.2017  08:30

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи- прв колоквиум

E-biznis informaciski sistemi - prv kolokvium

08.11.2017  13:30

Сметководствен менаџмент

konecni vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni konecni rezultati ispit

08.11.2017  12:05

Теорија и политика на економски развој

prv kolokvium

prv kolokvium

08.11.2017  11:00

Фискална ревизија

konecni rezultati prv kolokvium

Електронско банкарство 1

Колоквиум

Конечни прв колоквиум

Ревизија

preliminarni rezultati prv kolokvium

08.11.2017  13:30

Економија на труд

Завршно оценување, ноември 2017

07.11.2017  11:00

Деловна анализа

konecni rezultati prv kolokvium

07.11.2017  13:30

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарна матрица

Бизнис планирање

konecni rezultati

07.11.2017  14:10

Електронски бизнис

prv kolokvium

preliminarni rezultati prv kolok

07.11.2017  11:00

Меѓународни односи

konecni rezultati prv kolokvium

07.11.2017  08:30

Сметководство

konecni rezultati prv kolokvium

07.11.2017  13:30

Социологија

kontinuirano ocenuvanje konecni

07.11.2017  12:00

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.