Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


20.09.2019  09:30

Меѓународно стопанско право

MSP II kol sept. prel MSP ispit sept. prel

20.09.2019  14:25

Однесување на потрошувачите

rezultati

20.09.2019  09:30

Основи на економијата

Preliminarni rezultati od ispit

19.09.2019  10:55

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

preliminarni

19.09.2019  12:00

Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati ispit i kontinuirano ocenuvanje Brend Menadzment

18.09.2019  12:00

Менаџмент

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit

18.09.2019  12:20

Бизнис логистика

preliminarni

18.09.2019  10:00

Финансирање на проекти

Испит Втор колоквиум

18.09.2019  00:00

Меѓународен маркетинг

Втор колоквиум Прв колоквиум Континуирано оценување-конечни Испит Втор колоквиум Трет циклус

17.09.2019  09:40

Маркетинг менаџмент

preliminarni

17.09.2019  09:30

Меѓународни односи

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

17.09.2019  12:00

Менаџмент информациски системи

Preliminarni rezultati od ispit

17.09.2019  12:40

Стратегиски менаџмент

konecni

16.09.2019  09:30

Математика за економисти

Preliminarni rezultati od ispit

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи - септемвриска испитна сесија

Е-Бизнис информациски системи - септемвриска испитна сесија Резултати - Септемвриска испитна сесија (Е-бизнис информациски системи)

Финансиска и актуарска математика

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od vtor kolokvium

13.09.2019  09:30

Сметководствен менаџмент

preliminarni reazultati

preliminarni rezultati-ispit preliminarni rezultati-vtor kolokvium

13.09.2019  12:05

WEB дизајн

Rezultati septemvriski ispiten rok

Septemvriski ispiten rok

13.09.2019  09:30

Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Економија на труд

Завршно оценување

13.09.2019  00:30

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

13.09.2019  12:35

Бизнис информатика

Бизнис информатика септември 2019

бизнис информатика септември 2019 испит

13.09.2019  12:05

Клауд компјутинг

Rezultati septemvriski ispiten rok

Septemvriski ispiten rok

12.09.2019  12:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i kolokvium

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i kolokvium

12.09.2019  12:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od ispit

12.09.2019  09:30

Трговско право

TP II kol sept. kon TP ispit sept. kon TP zbirni sept

12.09.2019  12:00

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

ERP системи

Прелимирани резултати по ERP Системи

11.09.2019  12:00

Експертски системи

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

Интернет технологии

Септемвриска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

10.09.2019  10:55

Деловна анализа

ispit

konecni

10.09.2019  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -MCR Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

Берзанско работење

preliminarni rezultati

06.09.2019  12:40

Инвестиционен менаџмент

konsultacii 20 09 2019 vo 10 i 30

septemvri 2019 preliminarni konsultacii 20 09 2019 vo 10 i 30

06.09.2019  09:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od ispit

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Статистика за економисти

Септемвриска испитна сесија

Прелиминарни резултати - втор поправен колоквиум - практичен дел Прелиминарни резултати - евиденција на континуираната проверка и завршното оценување Резултати - Евиденција на континуирано оценување - септемвриска испитна сесија Резултати - Втор поправен колоквиум - практичен дел

06.09.2019  18:15

Стратегиски менаџмент

tret ciklus rezultati

tret ciklus

06.09.2019  09:30

Менаџмент - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit

06.09.2019  12:00

Оптимизација на бизнис процеси

Прелимирани резултати по предметот оптимизација на бизнис процеси

05.09.2019  09:30

Бизнис планирање

konecni rezultati

05.09.2019  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Marketing Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati ispit MUD Konecni rezultati ispit i kontinuirano ocenuvanje

05.09.2019  13:50

Меѓународен менаџмент

konecni

05.09.2019  11:35

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni

04.09.2019  09:30

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

Сметководство

Preliminarni Rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Smetkovodstvo

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -FPI

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati ispit

03.09.2019  09:30

Деловно комуницирање

Испит и втор колоквиум

Прелиминарни резултати - дополнителни поени и консултации 10 Септември 10 часот

Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Sociologija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

03.09.2019  12:00

Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

03.09.2019  09:30

Право на електронска трговија

PET II kol sept. kon PET zbirni sept. kon

Управување со промени

Испит

Прелиминарни резултати - консултации 10 Септември 10 часот

02.09.2019  09:30

Англиски јазик

септември 2019

Прелиминарни од 02.09.2019

02.09.2019  12:00

Економетрија

Завршно оценување

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit , Prof.d-r. Goce Menkinoski

02.09.2019  12:35

Теорија и политика на економски развој

preliminarni septemvri 2019

preliminarni septemvri 2019

02.09.2019  09:30

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Известување

02.09.2019  12:00

Маркетинг канали

Rezultati od vtor kolokvium , Prof.d-r. Goce Menkinoski Rezultati od ispit , Prof,d-r Goce Menkinoski

02.09.2019  10:50

Маркетинг канали

preliminarni

02.07.2019  09:50

Интернет маркетинг

rezultati Internet Marketing

28.06.2019  12:00

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

28.06.2019  09:30

Вовед во економската глобализација

Втор колоквиум по предметот Вовед во економска глобализација

Конечни резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во економска глобализација одржан на 28.06.2019.година

28.06.2019  12:00

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати - консултации 1 Јули во 12 часот

Основи на економијата

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje prof.d-r Saso Atanasoski

28.06.2019  09:30

Основи на економијата

Preliminarni_28_06_2019_d-r.Trajkova Konecni Rezultati od ispit i 2 kolokvium-Prof Natasha Trajkova Najdovska

28.06.2019  12:00

Електронско банкарство 1

Испит

Испит

Управување со промени

Испит

Прелиминарни резултати - консултации 1 Јули во 12 часот

27.06.2019  12:05

Меѓународен менаџмент

preliminarni

27.06.2019  09:30

Пари и банкарство

preliminarni rez od ispit i vtor kolok preliminarni rez vtor kolok konecni rezultati

27.06.2019  12:00

Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Brend Menadzment Junska sesija

26.06.2019  12:25

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit + vtor popraven kolokvium

konecni

26.06.2019  12:00

Менаџмент

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Menadzment Junska sesija

26.06.2019  12:40

Монетарна економија

Прелиминарни монетарна јуни 2019 читај забелешка

втор колоквиум јуни 2019 матрица 2019

26.06.2019  15:10

Финансиска теорија и политика

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati

26.06.2019  09:00

Бизнис логистика

ispit

25.06.2019  12:00

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати

втор поправен колоквиум прелиминарни резултати испит 2019 јуни девизен

25.06.2019  12:15

Деловна анализа

ispit

konecni

25.06.2019  09:30

Електронски бизнис

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

25.06.2019  11:55

Инвестиционен менаџмент

konecni juni 2019

25.06.2019  12:00

Меѓународни односи

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

25.06.2019  09:30

Меѓународни односи

Колоквиум по предметот Меѓународни односи

Конечни резултати од втор колоквиум по предметот Меѓународни односи

25.06.2019  11:00

Претприемништво и мали бизниси

konecni juni 2019

24.06.2019  09:35

Маркетинг менаџмент

rezultati Marketing menadzment

24.06.2019  12:00

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

24.06.2019  09:30

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи (јунска испитна сесија)

Резултати- јунска испитна сесија

24.06.2019  12:00

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

24.06.2019  09:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO -2 CIKLUS STUDII

Rezultati od ispit Investicisko Bankarstvo

24.06.2019  12:00

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_24_06_2019 rezultati_ekonomija na evropska unija_24_06_2019

21.06.2019  12:10

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

21.06.2019  09:30

Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati

vtor kolokvium konecni rezultati

Економија на труд

Завршно оценување

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni preliminarni kontinuirans evidencija

20.06.2019  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati

20.06.2019  12:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati -ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od ispit

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.