Соопштенија


11 Јануари 2018

Консултациите по предметите Маркетинг и Маркетинг на услужни дејности во врска со колоквиумите ќе се одржат на 15.01.2018г. (понеделник) во 11.00 часот.


29 Декември 2017

На страната за резултати од испити во термин 29.12.2017  (Основи на економија) најдете ги списоците со вкупни поени од досегашните активности. Консултациите по однос на овие поени ќе биидат на 29.12.2017, пред полагањето на втор колоквиум. По консултациите, поените ќе се сметаат ѕа конечни. 

д-р Трајкова-Најдовска


26 Декември 2017

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ПОЛАГААТ ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ БИЗНИС ИНФОРМАТИКА ДЕКА ГРУПИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ, ВРЕМЕТО И МЕСТОТО НА ПОЛАГАЊЕ СЕ ОБЈАВЕНИ НА СТРАНАТА НА ФАКУЛТЕТОТ ВО РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ - БИЗНИС ИНФОРМАТИКА :

ГРУПА 1 - ги содржи кандидатите со реден број 1 - 33 (од списокот од прв колоквиум)

  ВРЕМЕ 09:15 -10:45              компјутерски центар 1 (долу каде што се одржуваа вежбите)

ГРУПА 2 - ги содржи кандидатите со реден број 34 - 52 (од списокот од прв колоквиум)

        ВРЕМЕ 09:15 -10:45             компјутерски центар 2 (горе на чардак)

ГРУПА 3 - ги содржи кандидатите со реден број 53 - 78 (од списокот од прв колоквиум)

       ВРЕМЕ 11:00 -12:30               компјутерски центар 1 (долу каде што се одржуваа вежбите)

Се молат кандидатите да се придржуваат на предвидениот распоред. Евентуалните измени можат да се направат на денот на полагање во консултација со асистентот Спире Лазароски


19 Декември 2017

Терминот за полагање на прв поправен и втор колоквиум по предметот Компјутерско програмирање се поместува во 12:00 часот истиот ден - 28.12.2017 


15 Декември 2017

Се известуваат студентите кои го полагаат вториот колоквиум по предметот Меѓународни сметководствени стандарди (МСС) на 23.12.2017г. (сабота) со почеток во 11.00 часот, дека терминот за полагање се поместува, односно полагањето ќе биде на ден 22.12.2017г. (петок) со почеток во 12.30 часот.

Предметен професор:

Проф. д-р Пеце Николовски


15 Декември 2017

Деловен англиски јазик 1 Tеми за есеј

симни документ


06 Декември 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС

 Денови За пријавување испити за јануарска сесија: 26,27.12.2017 год и 25.01.2018 год.

Напомена: За закаснето пријавување или пријавување на денот на испит ќе следува казна од 400 ден. Семинарските работи прегледани одобрени и потпишани треба да бидат доставени најкасно до денот на испитот.


06 Декември 2017

Им се соопштува на сите дипломирани и магистрирани студенти дека промоцијата на нивните дипломи ќе се одржи на 14.12.2014 година, со почеток во 11.00 часот.


05 Декември 2017

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавување на испитите за јануарскиот испитен рок ќе биди во периодот од 25.12.2017 год. до 29.12.2017год. Студентите кои немат да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.


29 Ноември 2017

Им  се соопштува на редовните студенти од прва година запишани во академската 2017/2018 год.  да извршат задолжителен систематски преглед по следниов распоред:

 

на ден 21.12.2017 гстудентите со досие бр. 01 до 60

на ден 22.12.2017 гстудентите со досие бр. 61 до 120

на ден 25.12.2017 гстудентите со досие бр. 121 до 183

Придржувањето кон распоредот е задолжително.         

 

Прегледите ќе се обават  во Здравствен дом Прилеп  во соба број 51. При тоа студентите со себе да носат индекс и здравствена легитимација (задолжително).

            Систематскиот преглед е задолжителен и без извршување на истиот нема да биде возможно упис на втор семестар кој треба да биде на денот кога е извршен систематскиот преглед.

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.