Втор циклус

 

Едногодишни студии (60 кредити) за академската 2018/2019 год.

Двегодишни студии (120 кредити) за академската 2018/2019 год.

Едногодишни студии (60 кредити) за студентите запишани во периодот од 2012/2013 год. до 2017/2018 год.


Двегодишни студии (120 кредити)  за студентите запишани во периодот од 2012/2013 год. до 2017/2018 год.

 


РЕШЕНИЈА ЗА ПОЧЕТОК И АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ОД ВТОР ЦИКЛУС

ОДЛУКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ, РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА ПРЕДМЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЛИТЕРАТУРА


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.