Прв циклус

Распоред за полагање на испитите во Ноемвриски испитен рок 2017 год.


Распоред за полагање на испитите од Прв циклус - Септемвриски испитен рок 2017 година


Распоред за одржување на колоквиумите во зимскиот семестар во академската 2017/2018 год.


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.