Прв циклус

Распоред за полагање на испитите во Априлски испитен рок 2018 год.


Распоред за полагање на испитите во Јунски испитен рок 2018 год.


Распоред за полагање на испитите во Септемвриски испитен рок 2018


Распоред за одржување на колоквиумите во летниот семестар во академската 2017/2018 год.


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.