Втор циклус

Распоред за полагање на испити од Втор циклус студии во септемвриска сесија 2017 година


Распоред за полагање на испитите во октомвриска испитна сесија 2017 год. на последипломскиот студиум БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА - МБА МЕНАЏМЕНТ


Распоред за полагање на испити од последипломскиот студиум по Меѓународна економија и бизнис ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА 2017


Распоред за полагање на испитите во ноемвриска сесија 2017 год. на втор циклус на студии


РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ДЕКЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2017 ГОД. НА ПОСЛЕДИПЛОМСКИОТ СТУДИУМ БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА - МБА МЕНАЏМЕНТ


Распоред за полагање на испити од последипломскиот студиум по Меѓународна економија и бизнис ДЕКЕМВРИСКА СЕСИЈА 2017


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.