Втор циклус

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ОКТОМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2018 ГОД. НА ПОСЛЕДИПЛОМСКИОТ СТАДИУМ БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА – МБА МЕНАЏМЕНТ


Распоред за полагање на испити од последипломскиот студиум по Меѓународна економија и бизнис ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА 2018


РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 2018 ГОД. НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.