Втор циклус

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ОКТОМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2018 ГОД. НА ПОСЛЕДИПЛОМСКИОТ СТАДИУМ БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА – МБА МЕНАЏМЕНТ


Распоред за полагање на испити од последипломскиот студиум по Меѓународна економија и бизнис ОКТОМВРИСКА СЕСИЈА 2018


Распоред за полагање на испити од последипломскиот студиум по Меѓународна економија и бизнис ДЕКЕМВРИСКА СЕСИЈА 2018


Распоред за полагање на испитите во ноемвриска сесија 2018 год. на втор циклус на студии


Распоред за полагање на испитите во декемвриска испитна сесија 2018 год. на последипломскиот стадиум БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА – МБА МЕНАЏМЕНТ


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.